Klachtenregeling 

Als klant willen wij graag dat u tevreden bent!
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals geplandwaardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Vul hieronder het klachtenformulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen :